Úvod

Obsah stránek

Většina informací na těchto stránkách je určena výhradně pro vlastníky bytů. Některé údaje jsou pracovními materiály Výboru Společenství vlastníků a Kontrolní komise. Pro přístup je proto nutné se prokázat autorizačními údaji.

Změna obsahu z důvodu GDPR

Směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) vyžaduje po správci údajů (SVJ) mimo jiné záznany o činnostech zpracování údajů. Musíme tedy vést záznamy o zpřístupnění údajů oprávněným osobám (majitelům bytů). Proto byla většina dokumentů na portálu přesunuta do části pro výbor. V části pro majitele zůstaly jen Události a Dokumenty, které žádné osobní údaje neobsahují. Všechny ostatní dokumenty si může majitel vyžádat u členů výboru.

Získání autorizačních údajů

O autorizační údaje (přihlašovací jméno a heslo) lze požádat Výbor společenství a to nejlépe e-mailem na adrese: vybor"zavináč"malesice.cz. Ve zprávě musí být uvedeno jméno majitele bytu, adresa a číslo bytu a kontaktní telefon (nejlépe mobilní). Po obdržení žádosti Vás bude co nejdříve kontaktovat správce systému.