Vítejte na našich stránkách

Jsme Společenství vlastníků majitelů bytů obytného bloku na ulici Počernická č.p. 463 až 469 v Malešicích v Praze 10

Aktuální dění před domem
Snímek z kamery

Aktuální počasí

Z literatury:
"První písemná zmínka o Malešicích pochází z roku 1309, kdy část vsi patřila vikáři Vojslavovi. Počátkem 15. st. zde už stála tvrz. Při obléhání Prahy v třicetileté válce ves zpustošili Švédové. V roce 1727 je koupila pražská universita, což připomíná název ul. Na Universitním statku. V roce 1843 měla vesnice 316 a začátkem 20. st. 824 obyvatel. Zákonem z roku 1920, který upravil vztahy mezi českou a německou univerzitou, přešel malešický statek do vlastnictví státu. V roce 1922 byly Malešice s 1370 obyvateli připojeny k Praze, ale svůj předměstský charakter změnily až koncem 50. let výstavbou sídliště pro 12 tis. obyvatel. Na Malešickém nám., stojí od pol. 19. st. kaple sv. Václava. Nedaleko odtud, na místě zaniklé tvrze, stojí bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Dokladem původní zástavby jsou domky barokního původu v ul. U Tvrze."

Kontakt: info"zavinac"malesice.cz

v 0.1     květen 2018     © Společenství Počernická 463-469